Dokumenty

Řídící orgán OP VVV zvěřejnil dne 19. 5. 2016 doplňující informace k avýzu výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablény pro MŠ a ZŠ. Cílem výzvy je poskytnout žadatelům a příjemcům ucelený přehled šablon aktivit, včetně jejich metodického výkladu a poskytnout prakticé rady pro úspěšnou realizaci projektu.

Výzva_šablony

Přehled šablon