OPZ

Název projektu: Sociálně terapeutické dílny Bechyně
Celkové výdaje projektu: 1 656 775 Kč
Výše dotace: 1 656 775 Kč
Zaměření projektu: Navazuje na projekt Centra sv. Františka v Bechyni, rozšiřuje jeho aktivity a to konkrétně v podobě sociálně terapeutických dílen pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením či kombinovanými diagnózami.
Realizace: 2020–2023

Název projektu: Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením
Celkové výdaje projektu: 3 674 795 Kč
Výše dotace: 3 338 747 Kč
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin pečujících o závislé členy rodiny, konkrétně o děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.
Realizace: 2020–2022

Název projektu: Vytvoření podpůrného systému pro pečující osoby
Celkové výdaje projektu: 1 118 800 Kč
Výše dotace: 1 118 800 Kč
Zaměření projektu: Vytvoření podpůrného systému pro současné i budoucí pečující osoby s cílem zajištění soc. práce, podpory, edukace, poradenství, ke zvyšování kompetencí a znalostí pečujících osob.
Realizace: 2020–2022

Název projektu: NOVÝ START
Celkové výdaje projektu: 2 369 907 Kč
Výše dotace: 2 369 907 Kč
Zaměření projektu: Projekt byl zaměřen na podporu nezaměstnaných osob ohrožených sociálním vyloučením na Bechyňsku.
Realizace: 2019–2022

Název projektu: Užívám si prázdniny se Sobíkem
Celkové výdaje projektu: 490 893 Kč
Výše dotace: 490 893 Kč
Zaměření projektu: Zajištění péče o děti ve věku od 3 do 7 let během lentních prázdnin formou příměstských táborů.
Realizace: 2019–2021

Název projektu: Barevné léto
Celkové výdaje projektu: 407 407 Kč
Výše dotace: 407 407 Kč
Zaměření projektu: Zajištění péče o děti na 1. stupni základní školy během lentních prázdnin formou příměstských táborů.
Realizace: 2019–2021

Název projektu: Zábavné léto
Celkové výdaje projektu: 443 521 Kč
Výše dotace: 443 521 Kč
Zaměření projektu: Zajištění péče o děti na 1. stupni základní školy během lentních prázdnin formou příměstských táborů.
Realizace: 2019–2021

Název projektu: Na Táboře je PRÍMA
Celkové výdaje projektu: 435 351 Kč
Výše dotace: 435 351 Kč
Zaměření projektu: Zajištění péče o děti na 1. stupni základní školy během lentních prázdnin formou příměstských táborů.
Realizace: 2019–2021

Název projektu: Léto plné zábavy
Celkové výdaje projektu: 462 125 Kč
Výše dotace: 462 125 Kč
Zaměření projektu: Zajištění péče o děti na 1. stupni základní školy během lentních prázdnin formou příměstských táborů.
Realizace: 2019–2021

Název projektu: Centrum pomoci u sv. Františka
Celkové výdaje projektu: 2 720 875 Kč
Výše dotace: 2 720 875 Kč
Zaměření projektu: Smyslem projektu je vznik nového centra pomoci u sv. Františka v Bechyni zaměřeného na poradenskou činnost v oblasti hledání bydlení. 
Realizace: 2019–2022