OPZ

Název projektu: Centrum pomoci u sv. Františka
Celkové výdaje projektu: 2 720 875 Kč
Výše dotace: 2 720 875 Kč
Zaměření projektu: 

Název projektu: Léto plné zábavy
Celkové výdaje projektu: 462 125 Kč
Výše dotace: 462 125 Kč
Zaměření projektu: Zajištění péče o děti na 1. stupni základní školy během lentních prázdnin formou příměstských táborů.

Název projektu: Na Táboře je PRÍMA
Celkové výdaje projektu: 435 351 Kč
Výše dotace: 435 351 Kč
Zaměření projektu: Zajištění péče o děti na 1. stupni základní školy během lentních prázdnin formou příměstských táborů.