OPZ+

Komunitní sociální práce MAS Lužnice

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000003

Realizace: 1. 1. 2023–31. 12. 2025

Cílem projektu je prostřednictvím klíčových aktivit projektu komplexně zlepšit sociální situaci na území MAS Lužice, eliminovat sociální vyloučení ohrožených osob a zmírnit izolovanost znevýhodněných a zdravotně postižených osob.

Projekt je zaměřen na řešení čtyř vybraných problémů na území MAS Lužnice. Zabývá se podporou neformálních pečujících osob, zlepšením zaměstnanosti u osob se znevýhodněním na Bechyňsku, komunitní prací s rodinami v Soběslavi a okolí a organizací dobrovolníků v rodinách se zdravotně postiženým.

Cílové skupiny: 
1. Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
2. Neformální pečující
3. Osoby se zdravotním postižením
4. Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci