Logo IROP

Prorodinná opatření

Zápis z jednání Výběrové komise zde. Prezenční listina Výběrové komise zde. Hodnotící tabulky věcného hodnocení zde , zde , zde , zde .
Zápis z jednání Výboru MAS zde. Prezenční listina Výboru MAS zde.
Zápis z jednání opravného Výboru MAS zde. Prezenční listina opravného Výboru MAS zde.

VÝZVA UZAVŘENA

Výzva MAS Lužnice
PRORODINNÁ OPATŘENÍ - IV.

Datum vyhlášení výzvy: 28. 02. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 02. 2019

Datum ukončení přijmu žádostí: 01. 04. 2019 do 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč

 

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření IV.

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

 

Stanovy MAS Lužnice

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

 

Pravidla OPZ a ostatní dokumenty

Obecná část pravidel pro zadatele a příjemce - verze 7

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pracovní výkaz

Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu - verze 7

 


Zápis z jenání Výběrové komise zde. Prezenční listina Výběrové komise zde. Hodnotící tabulka věcného hodnocení zde.

Zápis z jednání Výboru MAS zde. Prezenční listina Výboru MAS zde.

VÝZVA UZAVŘENA

Výzva MAS Lužnice
PRORODINNÁ OPATŘENÍ - III.

Datum vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018

Datum ukončení přijmu žádostí: 22.10. 2018 do 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč

 

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

 

Stanovy MAS Lužnice

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

 

Pravidla OPZ a ostatní dokumenty

Obecná část pravidel pro zadatele a příjemce - verze 7

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pracovní výkaz

Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu - verze 7

 

 


VÝZVA UZAVŘENA

Výzva MAS Lužnice
PRORODINNÁ OPATŘENÍ - II.

Datum vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018

Datum ukončení přijmu žádostí: 27. 4. 2018 do 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 23. 2. 2022

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč

 

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

 

Stanovy MAS Lužnice

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

 

Pravidla OPZ a ostatní dokumenty

Obecná část pravidel pro zadatele a příjemce - verze 7

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pracovní výkaz

Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu - verze 7

 

 


VÝZVA UZAVŘENA

Výzva MAS Lužnice
PRORODINNÁ OPATŘENÍ - I.

Datum vyhlášení výzvy: 16. 10. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2017

Datum ukončení přijmu žádostí: 13. 11. 2017 do 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 13. 9. 2021

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

 

Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Stanovy MAS Lužnice

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

 

Pravidla OPZ a ostatní dokumenty

Obecná část pravidel pro zadatele a příjemce - verze 6

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pracovní výkaz

Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu - verze 5