Logo IROP

...Podpora sociálních služeb, komunitní sociální p

VÝZVA UZAVŘENA

Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování - I.

Datum vyhlášení výzvy: 16. 10. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2017

Datum ukončení přijmu žádostí: 13. 11. 2017 do 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 13. 9. 2021

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

 

Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnoceni a výběru projektu

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 - Údaje o sociální službě

Příloha č. 4 - Pricipy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Příloha č. 5 - Podpora sociálních služeb na území mas z OPZ - vyrovnávací platba

Příloha č. 6 - Pomůcka k vyplnění přílohy údaje o sociální službě

Příloha č.7 - Přehled čerpání vyrovnávací platby - skutecnost

Příloha č. 8 - Stanovy MAS Lužnice

 

Podání elektronické žádosti přes systém MS2014+ zde.

 

Pravidla OPZ a další dokumenty

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce - verze 6

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pracovní výkaz

Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu - verze 5