Logo IROP

PRV

5. výzva MAS Lužnice PRV

MAS Lužnice vyhlašuje 5. výzvu Programu rozvoje venkova

UKONČENA

Dne 31. 3. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 5. výzvy Programu rozvoje venkova.

Celkem bylo podáno 17 žádostí. Nyní žádosti budou procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých projektů

 

Výzva je vyhlášena na Fiche 1, 3 a 9

 

Termín vyhlášení výzvy: 15. 2. 2021

Termín příjmu žádostí: 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál Farmáře

Datum registrace na RO SZIF: 4. 6. 2021

 

Výzva MAS č.5

Interní postupy MAS PRV

Stanovy MAS Lužnice

 

Přehled Fichí:

k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Investice do zemědělských činností

Fiche 3 - Investice do nezemědělské činnosti

Fiche 9 - Obnova a rozvoj vesnic

 

Pravidla 19. 2. 1 - obecné a specifické podmínky, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Žádost o přístup na Portál Farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS, registrace na RO SZIF

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Pravidla pro publicitu

 

Povinné přílohy:

Příloha č.5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č.17 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č. 21 Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce