Logo IROP

METODY OPTIMALIZACE FUNGOVÁNÍ MAS

Metody optimalizace fungování MAS

Projekt spolupráce je zaměřen na vytvoření doporučující metodiky zpracovávající problematiku uplatňování principu LEADER (zejména přístupu zdola - nahoru), organizační struktury MAS a procesu výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS), využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod.
Tato metodika nese název Metody optimalizace fungování MAS.

Projekt spolupráce společně realizují Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s., Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s., MAS Lužnice, z.s., MAS Lužnicko o.p.s., Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s., Místní akční skupina Střední Povltaví a MAS Vltava, o.s.

MAS Lužnice zodpovídá v projektu za zpracování tématu "Rovný přístup". Cílem projektu je vytvoření metodiky (teoretická část, praktická část a příklady z praxe) na toto téma. MAS Lužnice se bude podílet celkovými náklady 500 000 Kč.
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
metody-optimalizace-fungovani-mas.pdf 3218.8 Kb