Logo IROP

TOULAVA

TOULAVA - turistická oblast

http://www.toulava.cz/

Projekt je zaměřen na vytvoření společné turistické oblasti, která byla pojmenovaná osobitým a unikátním názvem TOULAVA. Projekt předpokládá vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti a také konkrétní realizaci vybraných marketingových aktivit, za účelem propagace turistické oblasti, aktivní zapojení obyvatel a provozovatelů turistických aktivit a zařízení cestovního ruchu působících v regionu, ale také potenciálních a stávajících turistů.

Hlavním cílem projektu je ucelená, smysluplná a konkurenceschopná turistická oblast řízená efektivně fungujícím destinačním managementem.

Realizace projektu bude mít v konečném důsledku příznivé dopady na posílení identity, patriotismus, růst pracovních příležitostí ve službách a zvýšení kvality života obyvatel regionu.

Do projektu jsou zapojeny MAS Lužnice, Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE, MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Střední Povltaví.