Logo IROP

STEZKA Z TÝNA NA ONEN SVĚT

Realizace projektu Spolupráce

Na projektu Stezka z Týna na Onen Svět se účastní tři Místní akční skupiny - MAS Lužnice, MAS Vltava a MAS Střední Povltaví. Realizace projektu umožní vzájemné propojení mezi mikroregiony prostřednictvím naučné stezky z Týna nad Vltavou, pře Bechyni, přes Milevsko až na Onen Svět.Projekt „Stezka z Týna na Onen Svět“ byl podpořen v 5. kole příjmu žádostí z osy IV. LEADER, opatření IV.2.1.