Logo IROP

Členové pracovní skupiny

Členové pracovní skupiny

Pracovní skupina je tvořena ze zástupců klíčových aktérů formálního a neformálního vzdělávání v ORP Soběslav. Pracovní skupina konzultuje analytickou část MAP, navrhuje vymezení prioritních oblastí, připravuje SWOT 3 analýzu, připravuje strategický rámec priorit a sestavuje akční plán.

Jméno Organizace
Josef Musil  DDM Tábor
Jaroslava Kohoutová  DDM Tábor - pobočka Soběslav
Stanislava Jírovcová  DDM Tábor - pobočka Veselí n. Lužnicí
Bc. Zdeňka Kajtmanová  MŠ U Rybníčka Zlukov
Mgr. Kamila Viktorová ZŠ a MŠ Rolnička Soběslav
Mgr. Alena Krejčová MŠ Duha Soběslav
Bc. Eva Kuklová  MŠ Soběslav - Nerudova
Mgr. Vlastimil Říha  ZŠ Soběslav - E. Beneše
Mgr. Jan Holas  ZŠ Soběslav - Komenského
Mgr. Vladimír Drachovský MěÚ Soběslav
Ing. Marie Lustová MěÚ Soběslav
Bc. Kateřina Kovářová  MěÚ Soběslav
Ing. Irena Molíková  ZUŠ Soběslav
Mgr. Iva Hamajová Spolek RC Sobík Soběslav
Bc. Eliška Čunátová I MY o. p. s.
Mgr. Jaroslava Píšová SSŘ a ZŠ Soběslav
Mgr. Blanka Bradáčová  PPP ČB - Soběslav
Mgr. Lubomír Turín ZŠ a MŠ Tučapy
Mgr. Lubomír Pospíchal  ZŠ Veselí n. Lužnicí - Blatské sídl.
Mgr. Ilona Vránková  ZŠ Veselí n. Lužnicí - ČSA
Bc. Romana Píchová  MŠ Veselí n. Lužnicí - Blatské sídl.
Růžena Navarová  MŠ Veselí n. Lužnicí - Mezimostí
Dagmar Farkačová  MŠ Veselí n. Lužnicí - U zastávky
Ágnes Němečková Unacum z.s.
Miroslava Bůžková MŠ Sviny