Logo IROP

Pracovní skupina

V pátek 13. 4. 2018 se konalo poslední jednání pracovní skupiny MAP Soběslav. Na programu bylo vyhodnocení Akčního plánu 2017/2018, schválení Akčního plánu 2018/2019, diskuze nad žádostí MAP II a evaluace procesu plánování.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-13-4-2018.doc 186.9 Kb
zapis-13-4-2018.doc 151 Kb

15. 3. 2018 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny. Členové byli informováni o SRM a jeho aktualizaci a byly prodiskutovány návrhy aktivit akčního plánu MAP.

 

Příští jednání pracovní skupiny je naplánováno na konec dubna.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-15-3-2018.doc 186.9 Kb
zapis-15-3-2018.doc 153.1 Kb

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 proběhlo jednání PS MAP Soběslav. Členové byli informování o Výzvách MAS Lužnice, byli seznámeni s dalšími postupy projektu a rozpracovali a vyhodnotili dílčí aktivity akčního plánu MAP.

Další jednání PS je naplánováno na měsíc únor.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-18-1-2018.doc 184.3 Kb
zapis-18-1-2018.doc 150.5 Kb

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se sešla pracovní skupina MAP ORP Soběslav, kde zazněly informace o projektu MAP II a o dotačních titulech z Jihočeského kraje.

Příští jednání pracovní skupiny je naplánováno na leden 2018.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-30-11-2017.doc 183.3 Kb
zapis-30-11-2017787632899.doc 158.7 Kb

V pondělí 25. 9. 2017 proběhlo jednání pracovní skupiny MAP Soběslav. Proběhla diskuze nad aktualizací Strategického rámce MAP a jeho dalšího procesu schvalování. Byla představena pracovní verze dokumentu Místní akční plán OPR Soběslav. Oba dokumenty je možné připomínkovat do 16. 10. 2017.

Příští jednání pracovní skupiny je naplánováno na říjen/listopad.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-25-9-2017.doc 182.8 Kb
zapis-25-9-2017.doc 145.9 Kb

V pátek 19. 5. 2017 proběhlo jednání pracovní skupiny MAP ORP Soběslav. Proběhla diskuze nad výsledky průzkumu o DVPP a nad aktivitami spolupráce v Akčním plánu.

Další jednání pracovní skupiny je naplánováno na měsíc září.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-19-5-2017.doc 182.3 Kb
zapis-19-5-2017.doc 149.5 Kb

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 proběhlo setkání pracovní skupiny MAP ORP Soběslav. Proběhla diskuze nad aktualizovanou verzí SR MAP, účastníkům byl představen základní koncept vzdělávání a proběhla diskuze nad Prioritou č. 4 ICT a 5 Dostupnost škol a sdílení zkušeností.

Priorita 4 ICT

Cíl 4.1 Zajištění IT infrastruktury a digitálních technologií

Cíl 4.2 Vzdělávání pedagogů v možnostech využívání IT při výuce

Priorita 5 Dostupnost škol a sdílení zkušeností

Cíl 5.1 Podpora vzájemné komunikace a sdílení zkušeností

Cíl 5.2 Spolupráce s rodinami

Cíl 5.3 Zajištění dostatečných kapacit škol a školských zařízení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-6-4-2017.doc 182.3 Kb
zapis-6-4-2017.doc 142.3 Kb

Ve středu 8. 3. 2017 proběhlo setkání pracovní skupiny MAP ORP Soběslav. Podána informace o aktualizaci Strategického rámce MAP. Proběhla diskuze nad vzděláváním učitelů, vyplněním dotazníku pro potřeby analytické části MAP a nad Prioritou č. 3 Společné vzdělávání.

Cíl 3.1 Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání

Cíl 3.2 Rozvoj kompetencí pedagogů ve speciálně pedagogických schopnostech

Cíl 3.3 Personální podpora společného vzdělávání

Další jednání pracovní skupiny je naplánováno na začátek dubna. termín bude upřesněn.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-8-3-2017.doc 181.8 Kb
zapis-8-3-2017.doc 152.1 Kb

V pondělí 28. 11. 2016 proběhlo jednání pracovní skupiny MAP ORP Soběslav. Proběhla diskuze nad zájmem o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci MAP a nad Prioritou č. 2 Zvyšování odborných znalostí a dovedností.

Cíl 2.1 Podpora přírodovědných znalostí

Cíl 2.2 Podpora polytechnických znalostí, dovedností a EVVO, zdravá výživa

Cíl 2.3 Zvyšování jazykové vybavenosti

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční ve středu 25. 1 . 2017 v 13.00 hodin na MěÚ v Soběslavi

.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-28-11-2016.doc 180.7 Kb
zapis-28-11-2016.doc 152.1 Kb

Ve středu 19. 10. 2016 proběhlo čtvrté jednání pracovní skupiny MAP v ORP Soběslav. Členové pracovní skupiny diskutovali nad Prioritou č. 1 Rozvoj klíčových dovedností dětí a žáků.

Cíl 1.1 Specifická podpora dětí a žáků v získávání klíčových dovedností

Cíl 1.2 Podpora nadaných dětí a žáků a ohrožených školním neúspěchem

Cíl 1.3 Vytvoření podmínek a zázemí pro vzdělávání

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční v pondělí 28. 11. 2016 v 13.00 h na MěÚ v Soběslavi.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-19-10-2016.doc 180.2 Kb
zapis-19-10-2016.doc 137.2 Kb

V úterý 21. 9. 2016 se konalo třetí jednání pracovní skupiny MAP v ORP Soběslav. Členové pracovní skupiny připomínkovali Strategický rámec MAP, upravovali a doplňovali SWOT 3 analýzu.

Další jednání pracovní skupiny je naplánováno na středu 19. 10. 2016 v 9.30 hodin na MěÚ v Soběslavi.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-21-9-2016.doc 179.2 Kb
zapis-21-9-2016.doc 132.6 Kb

V úterý 21. 6. 2016 se konalo druhé jednání pracovní skupiny MAP v ORP Soběslav. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s aktuální realizací projektu. Byla jim představena vize Strategického rámce a proběhla diskuze ke SWOT 3 analýze.

Další jednání pracovní skupiny je naplánováno na polovinu září 2016. Datum a čas bude upřesněn na konci srpna.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka.doc 213.5 Kb
zapis.doc 130 Kb
priloha-c-1-strategicky-ramec-map.doc 48.1 Kb

V úterý 24. 5. 2016 se konalo první setkání pracovní skupiny MAP Soběslav v zasedací místnosti MěÚ v Soběslavi. Byl zde představen projekt, jeho cíle, hlavní postupové kroky a nejdůležitější výstupy projektu. Do půlky června 2016 budou probíhat individuální rozhovory se zástupci zapojených organizací s cílem identifikace investičních priorit. Zástupci byli informováni o složení, funkci, významu a činnosti Řídícího výboru. Proběhla diskuze nad Vizí a obsahu vzdělávání v ORP Soběslav.

Příští jednání pracovní skupiny se uskuteční v úterý 21. 6. 2016 od 9.00 h v zasedací místnosti MěÚ Soběslav.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-ps-24.5.2016.doc Pozvánka 180.7 Kb
zapis-24-5-2016.doc Zápis 131.6 Kb