Logo IROP

Členové Řídícího výboru

Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

Činnost Řídícího výboru:

  • definuje vizi území v oblasti rozvoje vzdělávání do roku 2023,
  • navrhuje a schvaluje Strategickýr ámec MAP do roku 2023,
  • projednává, aktualizuje a schvaluje vždy jedenkrát za šest měsíců kapitolu k souladu investičních potřeb se Strategickým rámcem MAP do roku 2023,
  • projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP,
  • zprostředkovává přenos informací v území.

 

Členové Řídícího výboru

Jméno

Organizace

Funkce

Mgr. Vladimír Drachovský

Město Soběslav

místostarosta města

Ing. Václav Matějů

Město Veselí nad Lužnicí

místostarosta města

Mgr. Vlastimil Říha

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50

ředitel základní školy

Mgr. Lubomír Pospíchal

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ředitel základní školy

Mgr. Alena Krejčová

Mateřská škola DUHA Soběslav a Město Soběslav

ředitelka MŠ, radní města

Mgr. Lubomír Turín

Základní škola a Mateřská škola Tučapy a Obec Klenovice

ředitel ZŠ a MŠ, starosta

Bc. Zdeňka Kajtmanová

Mateřská škola U Rybníčka Zlukov

ředitelka MŠ

Mgr. Kamila Viktorová

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

ředitelka školy

Mgr. Jaroslava Píšová

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav

pedagog

Mgr. Blanka Bradáčová

Pedagogicko-psychologická poradna Soběslav

pedagog

Mgr. Irena Molíková        

Základní umělecká škola Soběslav

ředitelka

Bc. Kateřina Kovářová    

Městský úřad Soběslav - OSPOD

pracovnice soc. odboru

Mgr. Iva Hamajová

Spolek Rodičovské centrum SOBÍK Soběslav

 

Mgr. Lenka Štěpánová

Gymnázium Soběslav 

pedagog

Klára Csirková

I MY, o. p. s.

koordinátor

Mgr. Štěpán Ježek

ZŠ Soběslav, Komenského

rodič

Bc. Jitka Petráková

Tř. Čs. Armády 546, Veselí nad Lužnicí

rodič

Ing. Mgr. Vilma Szutova

MAS Česká Kanada

zástupce MAS

Bc. Tomáš Novák

MAS Třeboňsko

zástupce MAS

Mgr. Miroslav Jaroš

Jihočeský kraj

zástupce za Jihočeský kraj

Mgr. Lucie Jarkovská

Jihočeský kraj

zástupce KAP

Bc. Daniel Rosecký

MAS Lužnice

zástupce realizátora projektu

Stanislav Houdek

MAS Lužnice

zástupce MAS