Logo IROP

Tisková zpráva

Místní akční plány vzdělávání v ORP Soběslav

V květnu 2016 zahájila MAS Lužnice, z. s. projekt „MAP v ORP Soběslav“, jinými slovy projekt na podporu vzdělávání v mateřských a základních školách s názvem „Místní akční plány vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Soběslav“. Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Zpracování místních akčních plánů vzdělávání probíhá i v ostatních ORP v České republice a je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

„MAS Lužnice se do projektu zapojila proto, aby se podílela na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v obcích spadající na území ORP Soběslav. Rádi bychom vytvořili funkční partnerství mezi školami, zřizovateli a ostatními aktéry ve vzdělávání, jejich vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností, společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb“, informoval manažer projektu Bc. Daniel Rosecký. Dále uvedl, že Místní akční plán vzdělávání je dvouletý projekt, ve kterém je velmi důležitá komunikace mezi těmi, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP (mateřské a základní školy, zřizovatelé škol, školská zařízení jako např. dětské domovy, domy dětí a mládeže, základní umělecké školy a další), a která vyvolá diskuzi o změnách ve školství a dojde ke stanovení společných priorit a projektů ve vzdělávání.

Následně bude vypracován tzv. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 a akční plán, obsahující investiční a neinvestiční záměry sloužící ke koordinaci a zacílení výzev Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu.

Všichni ti, kterým záleží na budoucnosti dětí, a jejich vzdělávání, se mohou podílet na vzniku Místního akčního plánu. Mohou se zapojit do pracovních skupin, které budou složené ze zástupců ředitelů a zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích subjektů, rodičů i veřejnosti. Do projektu se může zapojit prakticky každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem. Pro bližší informace kontaktuje manažera projektu Bc. Daniela Roseckého, tel. číslo: 777 793 720, daniel.rosecky@cpkp.cz.