Logo IROP

Infrastruktura pro vzdělávání

10. výzva MAS Lužnice-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání

UZAVŘENA

Zápis z výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis výboru zde.

 

Datum vyhlášení výzvy: 25. 10. 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 25. 10. 2021

Datum ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2021

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 427 385,91 Kč

 

Podporované aktivity:

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • stavby  a  stavební  práce  spojené  s  výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu,

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských  zařízení  pro  základní  vzdělávání  podle  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných  v  Rejstříku  škol  a  školských  zařízení  k  datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními  technologiemi,  přírodní  vědy,  technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol ve správním obvodu  obce  s rozšířenou  působností,  ve kterém  se  nachází  sociálně  vyloučená  lokalita  navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové  záměry  musí  být  v  souladu  s  Místním  akčním plánem vzdělávání.

 

Text výzvy - Infrastruktura pro vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení

Dokumenty pro žadatele a příjemce IROP zde.

 

8. výzva MAS Lužnice - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání

UZAVŘENA

Zápis výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis Výboru zde.

Datum vyhlášení výzvy: 6. 11. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí: 6. 11. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2019 do 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 500 000 Kč

 

Podporované aktivity:

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 • stavby  a  stavební práce  spojené  s  výstavbou  nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky č.398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

 • mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zapsaných  do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských  škol  určených  pro  vzdělávání  dětí zaměstnanců),
 • dětských  skupin  podle  zákona  č.  247/2014  Sb., o poskytování  služby  péče  o  dítě  v  dětské  skupině a o změně  souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona č.127/2015 Sb.,
 • služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č.455/1991 Sb., živnostenský zákon,
 • spolků  zajišťujících  péči  o  děti  do  3  let  a  předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Projekty zaměřené na mateřské školy, zřízené podle zákonač.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

 

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • stavby  a  stavební  práce  spojené  s  výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky č.398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských  zařízení  pro  základní  vzdělávání  podle  zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných  v  Rejstříku  škol  a  školských  zařízení  k  datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními  technologiemi,  přírodní  vědy,  technické ařemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol;
 • ve správním obvodu  obce s rozšířenou  působností,  ve kterém  se  nachází  sociálně  vyloučená  lokalita  navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové  záměry  musí  být  v  souladu  s  Místním  akčním plánem vzdělávání.

 

Aktivita Infrastruktura  pro  zájmové,  neformální  a celoživotní vzdělávání

 • přístavby,  nástavby  a  stavební  práce  spojené s vybudováním  infrastruktury  pro  zájmové,  neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky č.398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora  může  být  poskytnuta  pouze  ve  vazbě  na  klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.
Nebude podporována aktivita související s celoživotním vzděláváním.

Text výzvy - Infrastruktura pro vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list věcného hodnocení

 

Dokumenty pro žadatele a příjemce IROP zde.

 

!!!POZOR - ZMĚNA TERMÍNU!!! 6 výzva MAS Lužnice - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání je prodloužena do 15. 7. 2019 do 12.00 hodin

Text výzvy - Infrastruktura pro vzdělávání - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

6. výzva MAS Lužnice - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání

Výzva UZAVŘENA

Zápis Výběrové komise zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis Výbor zde.

 

Datum vyhlášení výzvy: 3. 6. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí: 3. 6. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí: 4. 7. 2019 do 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2022

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 105 263 Kč

 

Podporované aktivity:

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 • stavby  a  stavební práce  spojené  s  výstavbou  nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky č.398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

 • mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zapsaných  do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských  škol  určených  pro  vzdělávání  dětí zaměstnanců),
 • dětských  skupin  podle  zákona  č.  247/2014  Sb., o poskytování  služby  péče  o  dítě  v  dětské  skupině a o změně  souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona č.127/2015 Sb.,
 • služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č.455/1991 Sb., živnostenský zákon,
 • spolků  zajišťujících  péči  o  děti  do  3  let  a  předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • stavby  a  stavební  práce  spojené  s  výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky č.398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských  zařízení  pro  základní  vzdělávání  podle  zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných  v  Rejstříku  škol  a  školských  zařízení  k  datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními  technologiemi,  přírodní  vědy,  technické ařemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol;
 • ve správním obvodu  obce s rozšířenou  působností,  ve kterém  se  nachází  sociálně  vyloučená  lokalita  navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové  záměry  musí  být  v  souladu  s  Místním  akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura  pro  zájmové,  neformální  a celoživotní vzdělávání

 • přístavby,  nástavby  a  stavební  práce  spojené s vybudováním  infrastruktury  pro  zájmové,  neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky č.398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora  může  být  poskytnuta  pouze  ve  vazbě  na  klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

 

Text výzvy - Infrastruktura pro vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

KL formálních náležitostí a přijatelnosti

KL věcného honocení

 

Dokumenty pro žadatele a příjemce IROP zde.

 

 

VÝZVA UZAVŘENA

!!!POZOR - ZMĚNA TERMÍNU!!! 3 výzva MAS Lužnice - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání je prodloužena do 14. 11. 2018 do 12.00 hodin

Text výzvy - Infrastruktura pro vzdělávání - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

3. výzva MAS Lužnice - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání

Výzva UZAVŘENA.

Zápis VK zde. Seznam vybraných/nevybraných projektů zde.

Zápis Výbor zde.

 

Datum vyhlášení výzvy: 26. 9. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 9. 2018

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018 do 12:00 hodin změna do 14. 11. 2018 do 12 hodin

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2020

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 4 000 000 Kč

 

Podporované aktivity:

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 • stavby  a  stavební práce  spojené  s  výstavbou  nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky č.398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

 • mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zapsaných  do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských  škol  určených  pro  vzdělávání  dětí zaměstnanců),
 • dětských  skupin  podle  zákona  č.  247/2014  Sb., o poskytování  služby  péče  o  dítě  v  dětské  skupině a o změně  souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona č.127/2015 Sb.,
 • služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č.455/1991 Sb., živnostenský zákon,
 • spolků  zajišťujících  péči  o  děti  do  3  let  a  předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • stavby  a  stavební  práce  spojené  s  výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky č.398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských  zařízení  pro  základní  vzdělávání  podle  zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných  v  Rejstříku  škol  a  školských  zařízení  k  datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními  technologiemi,  přírodní  vědy,  technické ařemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol;
 • ve správním obvodu  obce s rozšířenou  působností,  ve kterém  se  nachází  sociálně  vyloučená  lokalita  navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové  záměry  musí  být  v  souladu  s  Místním  akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura  pro  zájmové,  neformální  a celoživotní vzdělávání

 • přístavby,  nástavby  a  stavební  práce  spojené s vybudováním  infrastruktury  pro  zájmové,  neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky č.398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora  může  být  poskytnuta  pouze  ve  vazbě  na  klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

 

Text výzvy - Infrastruktura pro vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Dokumenty pro žadatele a příjemce IROP zde.

KL věcného hodnocení

KL formálních náležitostí a přijatelnosti