Logo IROP

Evaluace SCLLD

MAS Lužnice, z. s. vypracovala evaluační (hodnotící) zprávu, která byla schválena dne 25. července 2019.

Evaluace SCLLD MAS Lužnice, z. s.