Logo IROP

Programový rámec IROP

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice na období 2014 - 2020 je možno předkládat Žádosti o dotaci do programového rámce Integrovaný regionální operační program. Výzvy k předkládání Žádostí o podporu budou v souladu se zaměřením těchto Opatření SCLLD.

Opatření č. 1 Podpora bezpečné a ekologické dopravy

Veškeré dokumenty k výzvě č. 53 najdete zde.

Opatření č. 2 Infrastruktura pro sociální začleňování

Veškeré dokumenty k výzvě č. 62 najdete zde.

Opatření č. 3 Infrastruktura pro vzdělávání

Veškeré dokumenty k výzvě č. 68  najdete zde.

 

HARMONOGRAM VÝZEV 2017

INTERNÍ POSTUPY MAS LUŽNICE