Logo IROP

Zapojení komunity do přípravy

Na zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se podíleli zaměstnanci kanceláře MAS, široká veřejnost, orgány MAS Lužnice, představitelé obcí a pracovní skupiny, které byly rozděleny do čtyř oblastí - zemědělství, podnikání a cestovní ruch, sociální oblast, kultura, sport, vzdělávání a volný čas, infrastruktura a životní prostředí.

Veřejnost

Široká veřejnost byla do tvorby strategie zapojena prostřednictvím veřejného projednávání, které probíhalo ve dvou vlnách. První vlna projednávání se uskutečnila v obci Stádlec dne 26. 6. 2014, v Sudoměřicích u Bechyně 21. 8. 2014 a Choustníku 16. 9. 2014. V první vlně byla veřejnosti představena MAS Lužnice a její činnost, důvody vypracování a proces zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice na období 2014 - 2020. Proběhla analýza území s následnou diskuzí nad hlavními překážkami rozvoje území a možnosti rozvoje regionu do budoucna. Druhá vlna projednávání se uskutečnila v obci Sudoměřice u Bechyně dne 26. 11. 2015, v Soběslavi 3. 12. 2015 a v Ratajích 4. 1. 2016. Během druhé vlny veřejného projednávání byly shrnuty výsledky předchozích jednání, došlo k představení vize, klíčových oblastí, strategických cílů a opatření.

Účastníci veřejného projednávání byli informováni prostřednictvím vyvěšených plakátů, internetových stránek MAS Lužnice a ve Zpravodaji MAS Lužnice.

Veřejnost také byla o tvorbě strategie informována a zapojována na akcích partnerů MAS jako byl Řemeslný trh, Divadlo na návsi, Balóntatrmaniáda. Při těchto akcích měli účastníci možnost vznášet dotazy, připomínky, či se přímo zapojit do přípravy.

1. vlna veřejného projednávání

Veřejné projednávání - Stádlec 26. 6. 2014, prezenční listina

Veřejné projednávání - Sudoměřice u Bechyně 21. 8. 2014, prezenční listina

Veřejné-projednávání - Choustnik 16. 9. 2014, prezenční listina

2. vlna veřejného projednávání

Veřejné projednávání - Sudoměřice u Bechyně 26. 11. 2015, prezenční listina

Veřejné projednávání - Soběslav 3. 12. 2015, prezenční listina

Veřejné projednávání - Rataje 4. 1. 2016, prezenční listina

 

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny byly rozděleny do čtyř oblastí - zemědělství, podnikání a cestovní ruch, sociální oblast, kultura, sport, vzdělávání a volný čas, infrastruktura a životní prostředí. Každá pracovní skupina se sešla celkem čtyřikrát a setkání se uskutečnila v Sudoměřicích u Bechyně.

Pracovní skupina zemědělství

Setkání PS zemědělství 2. 6. 2014, prezenční listina

Setkání PS zemědělství 26. 6. 2014, prezenční listina

Setkání PS zemědělství 28. 8. 2014, prezenční listina

 Setkání PS zemědělství 6.10. 2015, prezenční listina

Pracovní skupina podnikání a cestovní ruch

Setkání PS podnikání a cestovní ruch 3. 6. 2014, prezenční listina

Setkání PS podnikání a cestovní ruch 24. 6. 2014, prezenční listina

Setkání PS podnikání a cestovní ruch 12. 8. 2014, prezenční listina

Setkání PS podnikání a cestovní ruch 7. 10. 2015, prezenční listina

Pracovní skupina sociální oblast, kultura, sport, vzdělávání a volný čas

Setkání PS sociální oblast, kultura, sport, vzdělávání a volný čas 4. 6. 2014, prezenční listina

Setkání PS sociální oblast, kultura, sport, vzdělávání a volný čas 23. 7. 2014, prezenční listina

Setkání PS sociální oblast, kultura, sport, vzdělávání a volný čas 27. 8. 2014, prezenční listina

Setkání PS sociální oblast, kultura, sport, vzdělávání a volný čas 8. 10. 2015, prezenční listina

Pracovní skupina infrastruktura a životní prostředí

Setkání PS infrastruktura a životní prostředí 5. 6. 2014, prezenční listina

Setkání PS infrastruktura a životní prostředí 2. 7. 2014, prezenční listina

Setkání PS infrastruktura a životní prostředí 14. 8. 2014, prezenční listina

Setkání PS infrastruktura a životní prostředí 12. 10. 2015, prezenční listina

 

Zapojení samosprávy

Dne 3. 4. 2014 byli starostové obcí zařazených do územní působnosti MAS Lužnice seznámeni s plánem činnosti a přípravou strategie MAS Lužnice na období 2014 - 2020. Pracovníci MAS Lužnice navštívili všechny obce v územní působnosti a od starostů a členů zastupitelstev sebrali rozvojové záměry obcí, ale i projektové záměry místních podnikatelů, zemědělců a spolků. Při druhém zasedání dne 1. 12. 2015 byl starostům představen návrh oblastí jednotlivých programových rámců. Byly rozdány dotazníky, kam starostové vyplňovali své plánované aktivity a následně proběhla diskuze k jednotlivým opatřením. Komunikace se zástupci obcí probíhala rovněž prostřednictvím osobních schůzek v kanceláři MAS Lužnice, emailu nebo telefonu.