Logo IROP

Programový rámec OPZ

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice na období 2014 - 2020 je možno předkládat Žádosti o dotaci do programového rámce Operační program zaměstnanost. Výzvy k předkládání Žádostí o podporu budou v souladu se zaměřením těchto Opatření SCLLD.

Opatření 1.1 Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování

Opatření 2.1 Prorodinná opatření

 

Dokumenty pro žadatele a příjemce v Operačním programu Zaměstnanost