Logo IROP

Programový rámec PRV

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice na období 2014 - 2020 je možno předkládat Žádosti o dotaci do programového rámce Program rozvoje venkova. Výzvy k předkládání Žádostí o podporu budou v souladu se zaměřením těchto Fichí SCLLD.

Fiche 1 Investice do zemědělských činností

Fiche 2 Investice do lesní infrastruktury

Fiche 3 Investice do nezemědělské činnosti

Fiche 4 Investice do protipovodňovych opatřeni v lesích

Fiche 5 Investice na posílení rekreační funkce lesa

Fiche 6 Investice do lesnických technologií

Fiche 7 Investice do spolupráce

Fiche 8 Projekty spolupráce mas

 

Pravdila pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje zde.

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci s přílohami přes Portál Farmáře zde.